Lopende Acties - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud
Acties
Indien u een actie boekt, telt het tarief de periode dat er wordt aangegeven, de datum dat u hier komt telt, niet de boekingsdatum.
En is nooit cumuleerbaar met ander acties.
In de boekingssite zal altijd de normale prijs staan, maar hier wordt de actie prijs afgerekend indien van toepassing.

Super de luxe actie! Maak uw cadeaus goedkoper door eerst zelf te genieten.
Spaar je cadeaubons weer dit jaar in de maand november! (1/1/22 - 30/11/22)
Tot uitgave 49 € krijgt u een bon van 5 €.
vanaf 50 € krijgt u een bon van 10 €!
(niet geldig en niet uitgeefbaar bij: bij cursus, voetverzorging of ander lopende korting)
De cadeaubons kunt u zelf gebruiken of weggeven als cadeau daarom ik de actie tijdig doe.... dat u ze hebt tegen de feestdagen.
Opgelet, ze zijn pas geldig vanaf 1/1/23 (een jaar geldig)
Uw afspraak kunt u boeken via https://mijnvrijheid.simplybook.it/v2/#book
U ontvangt 1 bon per behandeling (ook bij DUO tenzij u er 2 van 5 € wenst) maar u mag wel meer dan 1 x per maand komen en zo voor meerdere sparen... .
U krijgt ze na betaling hier in de praktijk, wenst u er meerdere aan te kopen, laat het zeker tijdig weten!
www.mijnvrijheid.be


Jarig?
De nieuwe leuke actie is om onze jarige lekker te verwennen. Je kunt een behandeling naar keuze kiezen (geen combo behandeling), U krijgt uw behandeling aan 50% korting. Heel de maand geldig in de maand dat u jarig bent, bij boeking noteert u uw  verjaardag datum. (Niet geldig met ander acties, combi behandelingen, voetverzorging en cadeaubonnen). Niet door geef baar en maar 1x geldig per jaar, per persoon. Bij afrekening laat u even uw eid. zien om deze korting te genieten. Deze actie loopt t.e.m. om te starten, t.e.m. 30 juli 2023. Groetjes Ingrid boeken: www.mijnvrijheid.be
*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud