Handreflex massage - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud

Handreflex massage
Deze kan ik aanraden als u veel interesse hebt in de voeten maar liever niet je voeten laat masseren.
Deze is ook goed als je veel met je handen werkt of handelingen moet doen.
We beseffen net iets te weinig dat handen (en voeten) een speciale zorg verdienen omdat ze veel werk voor ons doen.
De handen en stuk onderarmen worden extra in de watten gelegd.
Goed voor mensen die veel moeten 'handelen' of veel door de handen krijgen.
We verwennen ze te weinig en deze is een intens speciale methode om de handen en onderarm wel goed te geven wat ze verdienen.


*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud