Metamorfose massage (hoofd) - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud
Metamorfose massage
Metamorfose massage is een zachte massage.
Tijdens de metamorfose massage worden uw hoofd heel zacht gemasseerd op de zogenaamde prenatale lijnen.

Een metamorfose massage kan helpen blokkades op te ruimen en te verwerken om zo een nieuwe start te maken.
Deze vorm van massage werkt heel ontspannend, brengt de geest tot rust en
kan ondersteunend werken in periodes van veranderingen zoals echtscheiding, verhuizing, zwangerschap, verandering van (werk)omgeving.

Deze zachte vorm van massage is geschikt voor volwassenen, kinderen en zwangeren.
Het kan helpen bij stress gerelateerde en zwangerschap gerelateerde klachten, spanningen, tijdens periodes van verandering of het gevoel ‘vast’ te zitten in je leven.

Je kunt ervaren dat er ook een “innerlijke” kant is. Als iets ons raakt, kunnen de gedachten, emoties en opvattingen
die bij een herinnering uit het verleden horen, opspelen en ons als het ware vastzetten in de tijd.

De metamorfose massage kijkt niet naar deze klachten of problemen, maar richt de aandacht op iemands innerlijke intelligentie. De innerlijke kracht zal dan zorgen voor de transformatie van oude energiepatronen. Oude patronen die niet meer nodig zijn, verdwijnen en de innerlijke levenskracht (energie) kan weer vrij gaan stromen.
liefst mogelijkheid tot haren los, geen make up up, geen oorbellen, of geen grote.
geen eigen afbeelding.
*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud