Natuur, je vriend - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud

Natuur, een plek waar je zelf kan zijn

Natuur is een plek waar jezelf kan zijn.
Heb je moeilijk met je emotiees, of met je te gronden?
Is dit een dag dat jezelf even niet goed weet hoe je gedachten moet ordenen?
Trek dan de natuur in, omcirkel je met het leven.
Geniet van de bomen, bloemen en de dieren die er zijn.
Ze geven je rust, bezinning.
Als je hen respecteert, zal je merken dat de natuur je heel veel geeft.
Probeer dit alleen te doen en ga in stilte zodat je de natuur kan horen.
Ook dit zal bijdragen tot stress vermindering.

Dieren zijn je beste vriend

als je ze behandeld zoals het hoort, met zachtheid

*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud