Ligging Praktijk - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud
Je kunt alleen komen op afspraak.
Adres:
Sint Lenaartsebaan 154
(opgelet, De gps geeft niet correct aan waar de praktijk is)
De oprit is een gezammelijke oprit, volgt daarom de pijlen met
praktijk op (het is de nieuwe woning helemaal links)
2390 Oostmalle
(grote baan van Oostmalle naar Sint lenaarts of net andersom)

Hieronder Google mapje en daaronder foto's van de praktijk en uitleg.


Waar op de Sint Lenaartsebaan? NR 154 Oostmalle ( De baan zelf  is N153)
Nieuwbouw tussen Klokkeven en Steenovenstraat.
Komt u van Sint lenaarts, eens Sint lenaarts uit.
Dus vanaf dit beeld
Het derde huis op uw linker kant, die oprit oprijden, is een gezammelijke oprit,
direct naar links na de hoeve, dan ziet u de nieuwbouw, daar mag u parkeren.Te ver gereden?
Ziet u dit?  Dan bent u te ver gereden, dan moet u terug draaien.

Komt u van de richting dorp van Oostmalle?
Wanneer u dit ziet, dan na het huis dat voorbij inslag klokkeven, zijdt u de oprtit op en en rijdt u links na de hoeve.


Hier is het, maar aan het huis is geen oprit! (de blauwe pijlen met praktijk)

*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud