Reiki healing - Praktijk Mijn Vrijheid

Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Praktijk Mijn Vrijheid te Oostmalle
Ga naar de inhoud
Reiki healing (Usui)

Reiki is een heel gekende healing methode.
Ik heb graad 3 ooit behaald.
Ik geef dus de Reiki met de symbolen en op de manier zo mij ooit is aangeleerd.
Reiki is levenseenergie die alle cellen van het lichaam terug van energie voorziet.
Deze healingmethode vind ik persoonlijk goed om je te her-opladen.

Alle healingen die ik doe is op de kledij.

Deze healing is over het hele lichaam.

*Persoonlijke foto's, tekst, video's mogen niet gebruikt worden voor op eigen site waar ik niets mee te maken heb, dus nooit zonder toestemming.

Let op, bij (chronische) klachten raadpleeg altijd eerst een arts. Onze diensten kunnen een hulpmiddel zijn, maar nooit ter vervanging dienen
van medisch personeel of medicijnen. De behandeling die u vraagt, vraagt u  tevens ook altijd op eigen risico of de gevolgen daarvan.

Terug naar de inhoud